Nový Zákon

Filipským 2:18-30 Slovo na Cestu (SNC)

18. raduji se z toho a také vy se můžete radovat se mnou.

19. Věřím, že mi Pán brzo umožní poslat k vám Timotea, abych se potěšil zprávami o vás.

20. Jinak tu nemám nikoho, kdo by měl o vás tak upřímný zájem.

21. Všichni myslí spíš na svůj vlastní prospěch než na zájmy Kristovy.

22. Ale Timotea jste už poznali, když mi ve službě Boží věci pomáhal jako vlastní syn.

23. Jakmile bude o mně rozhodnuto, pošlu ho hned k vám.

24. Mám ale ke Kristu důvěru, že brzo přijdu i já sám.

25. Rozhodl jsem se však poslat k vám zpátky Epafrodita. Jeho služby byly pro mne velmi cenné. V práci i boji mi stál po boku jako bratr.

26. Ale teď se mu přece jen silně zastesklo po domově, zvlášť když uslyšel, že jste se dověděli o jeho nemoci.

27. Měl už opravdu namále, ale Bůh se nad ním slitoval. Také mne tím ušetřil další velké rány.

28. Vypravil jsem ho nazpět co nejrychleji, aby vás osobně uklidnil a zbavil mne tím velké starosti.

29. Buďte k němu milí jako k bratrovi. Takových lidí si važte.

30. Vždyť pro Kristovo dílo dal v sázku vlastní život a ve snaze nahradit mi vás všechny by byl se málem uštval k smrti.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2