Nový Zákon

Filipským 2:15-16 Slovo na Cestu (SNC)

Tím dokážete čistotu svého srdce a mezi zkaženými a převrácenými se osvědčíte jako ryzí Boží děti. Buďte svému okolí světlem. Až se Kristus zase objeví – jak budu šťasten, že jsem se nenamáhal zbytečně.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:15-16 v kontextu