Nový Zákon

Filipským 1:6 Slovo na Cestu (SNC)

Nepochybuji, že když Bůh své dobré dílo u vás započal, dovede je až k slavnému konci v den Kristova návratu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 1

Pohled Filipským 1:6 v kontextu