Nový Zákon

Filipským 1:12 Slovo na Cestu (SNC)

Chci vám sdělit, bratři, že moje uvěznění se stalo vynikající reklamou pro Kristovu věc.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 1

Pohled Filipským 1:12 v kontextu