Nový Zákon

Filemonovi 1:9-18 Slovo na Cestu (SNC)

9. Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři.

10. Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna.

11. Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma.

12. Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce.

13. Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení.

14. Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe.

15. Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým –

16. ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

17. Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám.

18. Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filemonovi 1