Nový Zákon

Filemonovi 1:1-3 Slovo na Cestu (SNC)

Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filemonovi 1

Pohled Filemonovi 1:1-3 v kontextu