Nový Zákon

Efezským 5:3-13 Slovo na Cestu (SNC)

3. Chamtivost, jakékoliv výstřednosti – a pohlavní zvlášť – ať vám nepřijdou ani na mysl, jak se sluší na Boží děti.

4. Stejně tak oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky křesťanovi nesluší; naše ústa mají chválit Boha!

5. Pamatujte si, že do nového světa, kde vládne Bůh, nevstoupí žádný sprosťák ani nemrava, ba ani lakomec, který je ve své podstatě modlář, protože věcem dává přednost před Bohem.

6. Nenechte si namluvit, že to není nic tak strašného. Boží hněv proti lidem tohoto druhu je a bude hrozný!

7. Proto se od nich držte co nejdál.

8. Kdysi byla i ve vašem srdci tma, ale teď tam září Boží světlo

9. a vaše vystupování to musí dokazovat. To světlo vás přece vede k dobrotě, spravedlnosti a pravdě.

10. Zkoumejte, co se líbí Pánu,

11. a nepodílejte se na činech zplozených tmou, naopak – pranýřujte je.

12. Vždyť člověku je hanba o tom i mluvit, co všechno se potají páchá.

13. Ale když se na ty věci veřejně posvítí, jejich pravá podstata se ozřejmí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 5