Nový Zákon

Efezským 4:8 Slovo na Cestu (SNC)

Tak promluvil prorocky o Kristu již David: Když se po svém vzkříšení a vítězství nad satanem triumfálně vrátil do nebe, obdaroval lidi skvělými dary.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 4

Pohled Efezským 4:8 v kontextu