Nový Zákon

Efezským 4:19 Slovo na Cestu (SNC)

a v jejich srdci je tma, protože o Bohu nechtějí nic vědět. Takoví nepoznali pravý život. Mezi zlým a dobrým nevidí rozdíl a vrhají se do prostopášností. Před ničím se nezastaví, tak je ženou vášně a chamtivost. Ale Kristus nás učí něco docela jiného!

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 4

Pohled Efezským 4:19 v kontextu