Nový Zákon

Efezským 4:15 Slovo na Cestu (SNC)

Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 4

Pohled Efezským 4:15 v kontextu