Nový Zákon

Efezským 4:12 Slovo na Cestu (SNC)

Jejich úkolem je připravovat věřící ke službě, aby církev zdravě prospívala,

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 4

Pohled Efezským 4:12 v kontextu