Nový Zákon

Efezským 3:6 Slovo na Cestu (SNC)

pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 3

Pohled Efezským 3:6 v kontextu