Nový Zákon

Efezským 1:8-9 Slovo na Cestu (SNC)

Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 1

Pohled Efezským 1:8-9 v kontextu