Nový Zákon

Efezským 1:23 Slovo na Cestu (SNC)

církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 1

Pohled Efezským 1:23 v kontextu