Nový Zákon

Efezským 1:17 Slovo na Cestu (SNC)

Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 1

Pohled Efezským 1:17 v kontextu