Nový Zákon

Efezským 1:11-12 Slovo na Cestu (SNC)

Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efezským 1

Pohled Efezským 1:11-12 v kontextu