Nový Zákon

3. List Janův 1:6-11 Slovo na Cestu (SNC)

6. Všude o tvé lásce vyprávějí. Dobře děláš, že jim umožňuješ další práci, jak si Bůh přeje.

7. Pracují přece pro Krista, a proto nepřijímají podporu od nevěřících.

8. Pro takové lidi máme mít otevřené dveře a tak napomáhat šíření pravdy.

9. Napsal jsem vašemu sboru dopis, ale Diotrefés, který chce mít mezi vámi vždycky první i poslední slovo, neuznává naši autoritu.

10. Až k vám přijdu, povolám ho k odpovědnosti za to, že nás ošklivě pomlouvá, nepřijímá naše posly a dokonce brání těm, kdo se jich ujímají, a vylučuje je ze sboru.

11. Drahý příteli, drž se ne zlého, ale dobrého příkladu. Kdo jedná podle Boží vůle, je jeho dítě. Kdo jedná svévolně, Boha nezná.

Přečtěte si kompletní kapitolu 3. List Janův 1