Nový Zákon

3. List Janův 1:5 Slovo na Cestu (SNC)

Milovaný příteli, konáš opravdu záslužnou a dobrou práci, že se staráš o kazatele, kteří navštěvují váš sbor.

Přečtěte si kompletní kapitolu 3. List Janův 1

Pohled 3. List Janův 1:5 v kontextu