kapitoly

  1. 1

Nový Zákon

3. List Janův 1 Slovo na Cestu (SNC)

Boží děti žijí podle zásad evangelia

1-2. Jan drahému Gájovi.Milovaný příteli, ujišťuji tě o své lásce a modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu.

3. Měl jsem velikou radost z vyprávění některých bratří, kteří se u mne zastavili a pověděli mi, že svým životem věrně následuješ pravdu.

4. Nic mne nepotěší jako zpráva, že mé děti se drží Kristovy pravdy.

5. Milovaný příteli, konáš opravdu záslužnou a dobrou práci, že se staráš o kazatele, kteří navštěvují váš sbor.

6. Všude o tvé lásce vyprávějí. Dobře děláš, že jim umožňuješ další práci, jak si Bůh přeje.

7. Pracují přece pro Krista, a proto nepřijímají podporu od nevěřících.

8. Pro takové lidi máme mít otevřené dveře a tak napomáhat šíření pravdy.

9. Napsal jsem vašemu sboru dopis, ale Diotrefés, který chce mít mezi vámi vždycky první i poslední slovo, neuznává naši autoritu.

10. Až k vám přijdu, povolám ho k odpovědnosti za to, že nás ošklivě pomlouvá, nepřijímá naše posly a dokonce brání těm, kdo se jich ujímají, a vylučuje je ze sboru.

11. Drahý příteli, drž se ne zlého, ale dobrého příkladu. Kdo jedná podle Boží vůle, je jeho dítě. Kdo jedná svévolně, Boha nezná.

12. Demétria si váží a staví se za něj sám Bůh. I my za něho ručíme a vy víte, že naše svědectví je spolehlivé.

Janova závěrečná slova

13. Rád bych napsal ještě více, ale je to zbytečné,

14. protože doufám, že se brzo uvidíme a důkladně si o všem pohovoříme.

15. Měj se dobře. Pozdravují tě přátelé a také ty pozdravuj každého z bratří.