Nový Zákon

2. Timoteovi 4:8 Slovo na Cestu (SNC)

Teď už mne čeká jen věnec vítěze. To mne Pán – ten spravedlivý Soudce – zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mne, ale každého, kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 4

Pohled 2. Timoteovi 4:8 v kontextu