Nový Zákon

2. Timoteovi 4:6 Slovo na Cestu (SNC)

Pro mne již přišel čas, že budu obětován a rozloučím se s tímto životem.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 4

Pohled 2. Timoteovi 4:6 v kontextu