Nový Zákon

2. Timoteovi 3:8-9 Slovo na Cestu (SNC)

Když Mojžíš dokazoval egyptskému faraónovi, že ho posílá Bůh, podařilo se faraónovým mágům jeho divy napodobit. S něčím takovým musíme počítat i my, a proto se mějme před falešnou zbožností na pozoru. Nakonec bude stejně odhalena.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 3

Pohled 2. Timoteovi 3:8-9 v kontextu