Nový Zákon

2. Timoteovi 3:2-3 Slovo na Cestu (SNC)

Lidé budou sobečtí a chamtiví, domýšliví a chlubiví, budou se Bohu vysmívat a pohrdat rodiči, budou nevděční a bezbožní, bezcitní a nesmířliví. Budou si libovat ve lži a pomluvách, v hrubosti, krutosti

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 3

Pohled 2. Timoteovi 3:2-3 v kontextu