Nový Zákon

2. Timoteovi 3:17 Slovo na Cestu (SNC)

Tak je potom Boží člověk náležitě připraven ve všech směrech konat dobré Boží dílo.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 3

Pohled 2. Timoteovi 3:17 v kontextu