Nový Zákon

2. Timoteovi 3:15 Slovo na Cestu (SNC)

Svatá písma znáš už od dětství a v nich je obsažena moudrost jak dosáhnout záchrany vírou v Ježíše Krista.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 3

Pohled 2. Timoteovi 3:15 v kontextu