Nový Zákon

2. Timoteovi 2:5 Slovo na Cestu (SNC)

I sportovec musí dodržovat pravidla, nemá-li být diskvalifikován.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Timoteovi 2

Pohled 2. Timoteovi 2:5 v kontextu