Nový Zákon

2. Tesalonickým 2:14 Slovo na Cestu (SNC)

Naším prostřednictvím vám poslal slovo záchrany a povolal vás k podílu na slávě našeho Pána Ježíše Krista.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Tesalonickým 2

Pohled 2. Tesalonickým 2:14 v kontextu