Nový Zákon

2. Tesalonickým 1:5-8 Slovo na Cestu (SNC)

V tom se projevuje spravedlivý Boží soud: těm, kteří vás nyní trápí, odplatí trápením, zatímco vás, kteří nyní trpíte, vysvobodí spolu s námi. To bude tehdy, až Ježíš, náš Pán, v ohnivém plameni sestoupí se svými anděly z nebe, aby potrestal ty, kdo Boha nectí a odmítají jeho poselství o Ježíši, našem Pánu.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Tesalonickým 1

Pohled 2. Tesalonickým 1:5-8 v kontextu