Nový Zákon

2. Tesalonickým 1:1-2 Slovo na Cestu (SNC)

Drazí bratři v Tesalonice, opět se hlásíme s přáním milosti a pokoje od Boha Otce i Pána Ježíše Krista.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Tesalonickým 1

Pohled 2. Tesalonickým 1:1-2 v kontextu