Nový Zákon

2. List Petrův 3:5 Slovo na Cestu (SNC)

Úmyslně přehlížejí skutečnost, že nebe i zemi stvořil Bůh svým slovem. Přikázal a země vystoupila z vody.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. List Petrův 3

Pohled 2. List Petrův 3:5 v kontextu