Nový Zákon

2. List Petrův 3:1-2 Slovo na Cestu (SNC)

Píši vám už druhý dopis, moji milí přátelé. V obou jsem se snažil ve vás probouzet čisté smýšlení a připomínat vám skutečnosti, které jsou vám známy z poselství Božích proroků a vašich apoštolů, kteří vám přinesli slovo našeho Pána a Zachránce.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. List Petrův 3

Pohled 2. List Petrův 3:1-2 v kontextu