Nový Zákon

2. List Petrův 2:20 Slovo na Cestu (SNC)

Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli svodům světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, dočkají se toho, že jejich konce budou horší než začátky.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. List Petrův 2

Pohled 2. List Petrův 2:20 v kontextu