Nový Zákon

2. List Petrův 2:17 Slovo na Cestu (SNC)

Tito lživí učitelé jsou neužiteční jako studně bez jediné kapky vody, nestálí jako mraky po vichřici; jsou určeni ke zkáze ve věčné temnotě.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. List Petrův 2

Pohled 2. List Petrův 2:17 v kontextu