Nový Zákon

2. List Petrův 1:5-7 Slovo na Cestu (SNC)

Učiňte vše pro to, aby vás víra vedla ke správnému životu, ke stále hlubšímu poznávání Boha, k sebekázni, trpělivosti, naprosté oddanosti Bohu, k bratrské náklonnosti a křesťanské lásce.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. List Petrův 1

Pohled 2. List Petrův 1:5-7 v kontextu