Nový Zákon

2. List Petrův 1:1-2 Slovo na Cestu (SNC)

Apoštol a služebník Ježíše Krista – Šimon Petr – posílá tento dopis všem, kterým Bůh a náš zachránce Ježíš Kristus dal tutéž vzácnou víru jako nám. Přeji vám, abyste prožívali Boží dobrotivost a pokoj. Toho dosáhnete hlubším poznáváním Boha a Ježíše, našeho Pána.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. List Petrův 1

Pohled 2. List Petrův 1:1-2 v kontextu