Nový Zákon

2. List Petrův 1:19 Slovo na Cestu (SNC)

A tak jsme byli svědky toho, jak se do důsledku naplnila proroctví. Proto jim věnujte tu největší pozornost, vždyť svítí jako světlo uprostřed noční tmy, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. List Petrův 1

Pohled 2. List Petrův 1:19 v kontextu