Nový Zákon

2. Korintským 4:7-10 Slovo na Cestu (SNC)

7. My jsme jen křehké nádoby, do nichž Bůh nádherný poklad vložil. Každý hned musí poznat, že ta zvláštní moc nepochází z člověka, nýbrž z Boha.

8. Ačkoliv se na nás útočí ze všech stran, přece nepodléháme. Někdy jsme bezradní a nevíme jak dál, ale nevzdáváme se.

9. Býváme štváni jako divoká zvěř, ale cítíme, že Bůh je při nás. Sráženi k zemi, přece znovu vstáváme a jdeme dál.

10. Utrpení a smrt se nám nevyhýbají, jako se nevyhnuly Kristovi.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 4