Nový Zákon

2. Korintským 4:7 Slovo na Cestu (SNC)

My jsme jen křehké nádoby, do nichž Bůh nádherný poklad vložil. Každý hned musí poznat, že ta zvláštní moc nepochází z člověka, nýbrž z Boha.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 4

Pohled 2. Korintským 4:7 v kontextu