Nový Zákon

2. Korintským 4:6 Slovo na Cestu (SNC)

Vždyť tentýž Bůh, který řekl: „Budiž světlo uprostřed tmy“, rozzářil své světlo i v nás, aby lidé viděli božskou krásu vyzařující z Ježíše Krista.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 4

Pohled 2. Korintským 4:6 v kontextu