Nový Zákon

2. Korintským 4:13 Slovo na Cestu (SNC)

Pisatel jednoho ze žalmů říká: „Mluvím, protože důvěřuji Boží moci.“ Totéž mohu říci o sobě i já. Protože jsem poznal Boží moc, nedám se ničím odradit od hlásání Božího poselství.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 4

Pohled 2. Korintským 4:13 v kontextu