Nový Zákon

2. Korintským 3:14 Slovo na Cestu (SNC)

dodnes, kdykoliv se v synagogách čte Starý zákon, zůstává mu jeho pravý smysl zahalen. Lidé nepochopí pravý smysl Starého zákona, dokud jim ho neodhalí Kristus.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 3

Pohled 2. Korintským 3:14 v kontextu