Nový Zákon

2. Korintským 2:17 Slovo na Cestu (SNC)

My nejsme jako kramáři, kteří si z církevní funkce udělali výnosné řemeslo. Naší ctí je vyřizovat nezištně to, co nám bylo Bohem uloženo jako Kristovým služebníkům, s vědomím, že on nás stále vidí.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 2

Pohled 2. Korintským 2:17 v kontextu