Nový Zákon

2. Korintským 2:12 Slovo na Cestu (SNC)

Když jsem dorazil do Troady, našel jsem tam pro své poselství o Kristu velice dychtivé posluchače.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 2

Pohled 2. Korintským 2:12 v kontextu