Nový Zákon

2. Korintským 1:8-9 Slovo na Cestu (SNC)

Nebudu vám, drazí, tajit, že tady v Malé Asii jsme prožili snad nejhorší chvíle svého života. Vypadalo to už, že je s námi konec, připravovali jsme se na smrt. Cítím, že to muselo dojít tak daleko proto, abychom nespoléhali již na nic jiného než na Boha, který má moc vzkřísit i mrtvé.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 1

Pohled 2. Korintským 1:8-9 v kontextu