Nový Zákon

2. Korintským 1:15 Slovo na Cestu (SNC)

V této důvěře jsem vás chtěl navštívit už na cestě do Makedonie a pak se vrátit do Judska zase přes Korint.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 1

Pohled 2. Korintským 1:15 v kontextu