Nový Zákon

2. Korintským 1:1 Slovo na Cestu (SNC)

Drazí bratři, tento dopis vám píši jako Bohem zmocněný posel Ježíše Krista, společně s Timotejem. Adresovaný je sice k vám do Korintu, ale je určen všem křesťanům v celém Řecku:

Přečtěte si kompletní kapitolu 2. Korintským 1

Pohled 2. Korintským 1:1 v kontextu