Nový Zákon

1. Timoteovi 6:2 Slovo na Cestu (SNC)

Je-li nadřízený také křesťanem, není to důvod k menší horlivosti, ale právě naopak: tím ochotněji ať mu vychází vstříc jako bratru ve víře. To nepřestávej klást na srdce všem věřícím.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 6

Pohled 1. Timoteovi 6:2 v kontextu