Nový Zákon

1. Timoteovi 6:12 Slovo na Cestu (SNC)

Být křesťanem znamená vést neustálý duchovní zápas. Vlož do tohoto boje celé své srdce, abys dosáhl věčného života, ke kterému tě Bůh povolal. Zavazuje tě k tomu už to slavnostní vyznání, které jsi učinil před mnoha svědky.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 6

Pohled 1. Timoteovi 6:12 v kontextu