Nový Zákon

1. Timoteovi 6:10 Slovo na Cestu (SNC)

Kořen všeho zla je totiž láska k penězům; mnoha lidem už zavřela cestu k Bohu a kolik trápení jim připravila!

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 6

Pohled 1. Timoteovi 6:10 v kontextu