Nový Zákon

1. Timoteovi 5:19 Slovo na Cestu (SNC)

Stížnosti proti starším musí být ověřeny alespoň dvěma svědky, jinak si jich nevšímej.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 5

Pohled 1. Timoteovi 5:19 v kontextu